Wie zijn wij

Wie zijn wij

S.W.W-Muhoza is een stichting die officieel is opgericht op 22 september 2008 in Nederland.

Vrede is de basis van een duurzame ontwikkeling. Zonder vrede is er geen ontwikkeling.
In overeenstemming met resolutie 1325 van de Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 (UNSCR 1325) waarin wordt aanbevolen “verhoogde vertegenwoordiging op alle niveaus van besluitvorming in de preventie, beheersing en oplossing van conflicten, opleiding over gender en HIV / aids voor het personeel van de vrede, de ondersteuning voor de vrede initiatieven van lokale groepen van vrouwen en de bescherming van vrouwen en meisjes geconfronteerd met geweld van mannen “, is de volledige uitvoering van resolutie 1325 door alle actoren essentieel. Er is behoefte aan een concrete start van operationele acties voor vrouwenorganisaties. Daarom hebben we een stichting opgericht om ons speciaal in te zetten voor deze kwetsbare groepen: weduwen en wezen. De stichting zal bijdragen tot een grotere gelijkheid van kansen, het voorkomen van sociale conflicten en het realiseren van vrede en verzoening in Rwanda en de Grote Meren.

Positief effect door te investeren in Vrouwen

Ondanks afspraken wereldwijd over de rechten, kansen en veiligheid van vrouwen en meisjes is de vooruitgang op dit terrein gering en is er op veel plaatsen nog steeds sprake van genderongelijkheid. Er is aangetoond dat investeringen in vrouwen een positief effect heeft op economische groei, veiligheid en politieke stabiliteit.

Terwijl Rwanda een land is met veel vrouwen in de regering, moet de vrouw haar positie in het algemeen nog sterk verbeteren op verschillende gebieden?

Door de oorlog in Rwanda leven zonder gezinshoofd

De oorlog die Rwanda sinds 1990 gekend heeft, de Rwandese genocide en de opstanden die naar aanleiding daarvan ontstonden hebben veel Rwandese burgers bedroefd achtergelaten. Vele gezinnen zijn verwoest door de genocide. Naast de traumatiserende ervaringen bevinden vrouwen en jonge kinderen zich plotseling zonder gezinshoofden in een individualistische wereld, waarin zij genade noch solidariteit tegenkomen. Vele kinderen zijn ontworteld van hun gezinnen en zijn aan het dwalen. Ze kunnen niet meer van hun rechten gebruik maken; in het bijzonder primaire rechten op het onderwijs en de gezondheidszorg. Daarnaast worden ze slachtoffers van AIDS en andere ziekten die kwetsbare groepen treffen. Zo worden hele generaties slachtoffer. Zij bevinden zich in dergelijke situaties van armoede, waarin zij een marginaal bestaan leiden, welk de oorzaak vormt van cyclische conflicten.

SWW Muhoza, omdat we weten wat er gebeurd is

Met de kennis van al deze ellende is SWW Muhoza opgericht door een groep vrouwen die deze ontberingen zelf hebben meegemaakt en vervolgens de kans hebben gekregen om in betrekkelijk rust en veiligheid te leven. Doen alsof er niets aan de hand is, is voor ons en hopelijk voor u geen optie. Daarom is deze stichting opgericht. Om hulp te bieden aan de twee meest kwetsbare groepen; weduwen en wezen.